Linopure

Et gennem testet produkt fra Bona

LinoPure – Extra Mat 4,50 L

XpertPro vandbaserede 2-komponent PUR-behandling giver en finish, der er let at vedligeholde, og yder fremragende beskyttelse mod daglig slitage og spildte væsker. Den er ufarlig og nem at anvende og udviklet med respekt for brugeren og miljøet. LinoPure er en 2-komponent PUR-behandling til overfladebehandling af linoleumsgulve på steder, som udsættes for kraftig slid. Den kombinerer overlegne egenskaber med en grøn sammensætning, der er udviklet med henblik på bæredygtighed for gulvet og miljøet. LinoPure er næsten lugtfri afgiver meget få dampe indendørs. Pur-behandlingen er klar, mat og gulner ikke og er desuden yderst modstandsdygtig overfor slitage, ridser og kemikalier.

 

Forberedelse:

Inden påføring skal overfladen være rengjort efter forskrifterne fra XpertPro. Gulvet skal være akklimatiseret til de omgivelser, hvor det skal anvendes, og skal være slebet godt ned, tørt og frit for slibestøv, olie, voks, og andre urenheder. Lad PURbehandlingen og hærder nå rumtemperatur, isæt filter, og ryst dunken omhyggeligt før brug, Optimale påføringsforhold er mellem 18 og 25° C og mellem 40 og 60 % relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lave fugtigheder forkorter tørretiden, hvor lave temperaturer og høje fugtigheder forlænger tørretiden. Minimumstemperatur ved anvendelse er 13° C.

Anbefalede behandlingsplaner:

Slebet og ubehandlet linoleum: Min. 2-3 x LinoPure.

Påføring:

  1. Tilsæt 10 % LinoPure Hærder til PUR-behandligen. Omryst straks blandingen omhyggeligt i mindst 1 minut. Blandingen af PUR-behandling og hærder skal bruges straks og i hvert fald inden for 4 timer.
  2. Påfør PUR-behandlingen ved hjælp af en lakrulle. Rul skiftevis på tværs af og på langs med linoleums længderetning for at undgå ”laksøer”. Bevar altid en ”våd kant” for at undgå overlapningsmærker.
  3. Lad PUR-behandlingen tørre godt, før næste lag påføres (mindst 2-3 timer). Der må forventes lidt længere tørretid for hvert lag, der påføres.

Bemærk: Det anbefales ikke at påføre mere end to hele lag pr.dag. Sørg for god ventilation, mens behandlingen tørrer. Dårlige tørringsforhold kan svække filmen og medføre forringet vedhæftning. Hvis den foregående lag PUR har tørret i over 24 timer, skal der altid mellemslibes, før næste lag påføres. Benyt en slibeskive korn P150 (eller finere) til slibning oven på lakken.

Rækkeevne: 8 – 10 m²/liter (120-100 g/m²). Tørretid (ved 20° C/60 % relativ luftfugtighed): 2-3 timer.
Rengøring: Tør overskydende PUR-behandling af værktøjet og rengør derefter med så lidt vand som muligt. Indtørret PUR kan fjernes med acetone.
Bortanskaffelse: Affald og tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato i uåbnet, original dunk. Luk dunken straks efter brug.
Opbevaring/transport: Temperaturen må ikke komme under +5°C eller over +25 °C under transport. Tørretider (anslået): Man kan gå forsigtigt på gulvet efter 8 timer. 
Møbler kan anbringes på gulvet efter 24 timer og gulvet kan vaskes efter 3 dage. Tæpper og anden gulvbelægning kan anbringes på gulvet efter en uge.
EU-grænseværdi for LinoPure (kat.i): 140g VOC/liter (2010). LinoPure indeholder maks. 52g VOC/liter.
Sikkerhedsforanstaltninger: Brugeren er ansvarlig for inden brug at sikre sig, at produktet og anbefalingerne i denne vejledning svarer til den tiltænkte anvendelse og øvrige forhold. Bona kan kun garantere det leverede produkt. Vi har ingen indflydelse på, om påføringen foregår efter fagmæssig standard, eller på, om resultatet bliver vellykket. I tvivlstilfælde anbefaler vi at foretage en test. Brugeren skal have læst og forstået al information på emballagen og sikkerhedsdataarket, før produktet anvendes.